EU-GUGLE Consortium picture

EU-GUGLE:s konsortium, med partners i nio länder. 

Projektbeskrivning

EU-GUGLE har som mål att demonstrera genomförbarheten i olika renoveringsmodeller för nära-noll-energi-hus i sex europeiska pilotstäder. I ett vidare perspektiv är syftet att bidra till renoveringsmodeller som kan spridas och användas i stor skala, i smarta städer och samhällen över hela Europa till 2020.

Wien (AT), Aachen (DE), Milano (IT), Sestao (ES), Tammerfors (FI) och Bratislava (SK) är pilotstäderna som tagit sig an utmaningen att renovera hela stadsdelar hållbart. Under projektets fem år ska hela 226 000m² boyta renoveras.  Energianvändningen ska minska från 40-80 procent per pilotstadsdel samtidigt som andelen förnybar energi ska öka med 25 procent. Göteborg (SE) och Gaziantep (TR) deltar i projektet som associerade partners och förväntas påbörja smarta renoveringar i någon av sina stadsdelar under projektets gång.

Gemensamma ansträningar

För att nå målen kommer städerna sammanställa och tillämpa de senaste forskningsrönen inom hållbar och energieffektiv renovering av kvarter och stadsdelar. Tekniska lösningar kommer att kombineras med lösningar på socio-ekonomiska och finansiella behov utifrån de lokala förutsättningarna i varje stad. Alla steg i renoveringsprocessen kommer att övervakas och utvärderas, från byggnadernas energiprestanda till de valda finansieringsmodellerna.
Projektet är en del av EU-kommissionens initiativ ”Smart Cities and Communities” som syftar till att främja spridning och implementering av de mest effektiva strategierna och modellerna för energieffektiv renovering till städer och samhällen i hela Europa. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2020.

Smarta renoveringsstrategier

I linje med EU:s mål kommer städerna att integrera projektresultaten i utförliga ”smarta renoveringsstrategier” för att sprida dem till andra europeiska städer genom en bred kampanj för att få andra städer att ta efter. Kampanjen ” “My Smart City District” syftar till att öka genomslaget för de olika renoveringsmodellerna, både i andra städer med samma utmaningar och i fler stadsdelar i pilotstäderna.
EU-GUGLE star för “European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy” och finasieras genom EU:s sjunde ramprogram  för forskning och teknikinnovation. Projektets koordineras av CENER (National Centre for Renewable Energies) I Spanien.

Projektdeltagare

Projektets koordineras av CENER (National Centre for Renewable Energies) i Spanien. Övriga medlemmar i projektkonsortiet kommer från Österrike, Finland, Italien, Tyskland, Slovakien, Belgien, Spanien, Turkiet och Sverige. Mer information om våra partners hittar du här!

Projektpartners

My Smart City District campaign

Genom en kampanj, “My Smart City District”, kommer de sex pilotstäderna att dela med sig av sina samlade erfarenheter till andra städer som vill utforma sina egna renoveringsstrategier. Städer som går med i kampanjen kommer att kunna följa pilotstädernas framsteg och delta i kunskapsbyggande aktiviteter tillsammans med dem.

GÅ MED I KAMPANJEN