Wien

Wien är Österrikes huvudstad, belägen nära gränsen till Ungern. Stadsdelen Penzing, också kallad det 14:e distriktet, är EU-GUGLE:s pilotområde i staden. Området utgör Wiens port mot väster och mot Natura 2000 området Biosphärenpark Wienerwald. 14:e distriktet omfattar ca 62 500 m2 varav 60% är öppen yta inklusive delar av den skog som omger Wien.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
wien_penzing
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Området och byggnadsbeståndet

Distriktet har cirka 84 400 invånare. Åldersmässigt är de flesta i 40-50-årsåldern.

Byggnaderna som ingår i pilotprojektet är byggda mellan 1952-1972. Det rör sig om 4-5-våningars bostadshus med lägenheter, varav de flesta saknar hiss.

 • 62,546m² renoveringsyta
 •  3592 boende direkt berörda
 •  1038 lägenheter renoveras

Vad kommer hända i området under projektet?

Tekniska och icke-tekniska åtgärder

The demonstrations will use several innovative integration measures and enabling technologies such as:

 • Decentralised ventilation
 • Smart metering
 • Integration of CH4 produced by renewables
 • Building Integrated PV (BIPV)
 • Solar thermal
 • Replacement of decentralised fossil heating systems by centralised renewable heating plants
 • Socio-economic evaluation
 • Participatory action research
Map Vienna

Påverkan på området

Åtgärderna förväntas leda till energibesparingar på 55-65%. Planerings- och implementeringsdata kommer att samlas in kontinuerligt under projektets gång för att sammanställa information om byggnadsfysik, renoveringsmetoder och HVAC-lösningar i den färdiga byggnaden. Data kommer också att samlas in och användas för att jämföra verkligt utfall med beräknad energibesparing.
För att kartlägga användarbeteende kommer olika intervjustudier att genomföras. Målet är att hitta mer effektiva sätt att jobba strategiskt och interaktivt med användbeteende för att minska energianvändningen i brukarledet.

Financing model

The smart district project relies on developing a interdisciplinary city quarter business model as trendsetting multiplier with the property manager, building-users and industrial partners. The total costs for energy saving measures of the private buildings foreseen for retrofitting are calculated and divided in structural (maintenance) as well as energy efficiency measures. Under the hypothesis of 30 years lifetime, consideration of no inflation and no escalation rate of energy prices the proposed measures have a simple pay-back time of about 15 years, corresponding to a rate of return in order of 5.5%.

Huvudutmaningar

I Wien finns ett omfattande regelverk som på olika sätt berör hyresgäster och bostadsägare. Detta regelverk är komplext och utgör i sig ett hinder för de planerade insatserna. Olika typer av aktiviteter håller på att organiseras för att bemöta och i bästa fall komma runt dessa hinder.

Baserat på tidigare erfarenhet av demonstrationsprojekt så kommer lättillgänglig och anpassad information riktad till hyresgäster och andra berörda att tas fram. Informationen kommer att beskriva finansiella så väl som sociala aspekter av renoveringsprogrammet. Det kommer också att hållas informationsmöten med särskilt utvalda husrepresentanter.