Kontakt

Comune di Milano,
Italy

Lorenzo Pagliano
Lorenzo.Pagliano@polimi.it

+39 02 2399 3870

http://www.eerg.it

Milano

Milano är regionhuvudstad i Lombardiet och Italiens nästs största stad. Befolkningen uppgår till 1,35 miljoner. Milano med förstäder är hem åt cirka 5,2 miljoner människor och är därmed den största urbana regionen i Italien och den femte största i hela EU. Milano är också Italiens industriella, kommersiella och finansiella centrum.

Zona 4, belägen i de sydvästra delarna av staden,  är en av Milanos nio administrativa distrikt. Med en yta på cirka 21 kvadratkilometer och en befolkning på 152 300 invånare, har Zona 4 en befolkningstäthet som motsvarar genomsnittet i Milano, dvs ca 7250 invånare per kvadratkilometer. Designen och genomförandet av de aktiviteter som planeras inom EU-GUGLE kommer att utgöra ett utmärkt fall för att utforma, testa och finjustera innovativa lösningar med stor upprepningspotential för hela staden.

Map Milano red

Targeted energy savings Milano: 82%

Map Zona 4 Milano 300 px

Området och byggnadsbeståndet

  • Yta: 21 km2
  • Befolkning: 152300 invånare, 7250 invånare/km2
  • Renoveringsyta:  ca 35 000 m2
  • Byggnadstyper: Både bostadshus och offentliga byggnader
  • Primärenergibesparing: Upp till 82%