Gaziantep

Gaziantep är Turkiets sjätte största stad med en befolkning på 1,7 miljoner och en yta på 6819 km2. Staden deltar i EU-GUGLE som associerad partner. Majoriteten av byggnaderna i Gaziantep är uppförda efter 1950. De flesta saknar både isolering och tillfredsställande värmesystem. Staden har nyligen antagit en ”Climate Change Action Plan” och som en del i denna avser Gaziantep att nyttiggöra den kunskap som EU-GUGLE:s pilotstäder utvecklar i sina demoprojekt. Målet är att minska stadens utsläpp av CO2 minska energianvändningen med 23% till 2030 genom smarta renoveringsåtgärder.

Gaziantep tram lanes
Gaziantep info point

Gaziantep Climate Change Action Plan

I och med fastställandet av en Climate Change Action Plan blev Gaziantep den första staden i Turkiet att fatta politiska beslut för att förbättre livskvaliteten för stadens invånare genom hållbar utveckling i alla dimensioner. Genom att delta i det här projektet kommer Gaziantep att ta en ledande position i landet när det gäller styrmedel och lösningar för att minska klimatpåverkan.

Mål för utsläppsminskningar

I stadens Climate Change Action Plan har följande mål för minskade CO2-utsläpp fastställts:

  • 15% minskade CO2-utsläpp per invånare till 2023
  • 15% minskad energianvändning per invånare till 2023

För att nå målen kommer Gaziantep att följa EU-GUGLES i spåren mot aktiva insatser för hållbar utveckling.

Byggnadsbeståndet

Beståndet i Gaziantep utgörs i huvudsak av byggnader från 1950-talet och framåt. De flesta saknar både vägg- och takisolering.

Områdets energianvändning

I Gaziantep star byggnadsbeståndet för 33 % av områdets energianvändning. Bostadssektorns energianvändning styrs i hög grad av två nyligen genomröstade lagar. Till följd av att koleldade värmesystem dominerar i området utgör uppvärmning av bostäder en stor belastning i Gazianteps energibalans. I bostadssektorn utgör uppvärmning nästan 80% av energianvändningen. Trots detta är komforten fortfarande uppskattningsvis låg. När det gäller varmvaren har nästan alla byggnader system för soluppvärmning. Även om värmesystemen i byggnaderna oftast är gemensamma är varmvattenberedarna individuella. Det leder i sin tur till att taken är överfulla av enskilda varmvattenberedare. Därför kommer kollektiva lösningar för produktion av varmvatten att studeras.