Pilotstäder

EU-GUGLE har som mål att samla ihop redan påbörjade renoveringsinitiativ med höga ambitioner på energieffektivitet.  Projektet vill på ett konsekvent och heltäckande sätt visa att smarta praktiker för energieffektiv renovering också är smarta politiskt, ekonomiskt och socialt. EU-GUGLE går ut på att skapa ökad livskvalitet genom renovering av byggnader i Österrike, Finland, Tyskland, Slovakien, Italien och Spanien tillsammans med de associerade städerna i Sverige och Turkiet.
De byggnader som ingår i EU-GUGLE-projektet omfattar flera olika byggnadstyper från olika tidsperioder. Både så kallade miljonprogramshus från 1950-80-talen och äldre byggnader  från början av 1900-talet. Projektet kommer att visa att det går att avsevärt förbättra energiprestandan i alla byggnadstyper.
Läs mer om våra pilotområden och deras mål och utmaningar nedan!

Pilot Cities