Tampere

Mesto Tampere sa nachádza na brehu kaskád Tammerkoski, medzi jazerami Näsijärvi a Pyhäjärvi. Tampere je vo Fínsku tretím najväčším mestom, druhým najrýchlejšie rastúcim centrom a s 215 168 obyvateľmi najväčším vnútrozemským mestom severských krajín.

Demonštračné budovy pre projekt EU-GUGLE sa nachádzajú v lokalite Tammela, riedkej tradičnej rezidenčnej štvrti v tesnej blízkosti centra mesta a železnice. Charakteristickými sú ortogonálny raster zástavby, žijúce námestia a parky. Lokalita Tammela si vyžaduje obnovy a vyznačuje sa vysokým potenciálom zahusťovania novou výstavbou.

glaced balconies Tampere

Mestská štvrť Tammela

Tampere má 215 168 obyvateľov, centrálny región mesta Tampere 360 681 obyvateľov a mestská štvrť Tammela, ktorá je predmetom obnovy, má 6 337 obyvateľov. Z pohľadu vekovej štruktúry sa Tammela vyznačuje najmä starším obyvateľstvom. 94 % obyvateľov je vo veku medzi 18-85 rokov a iba 6 % medzi 0-17 rokov. Rozhodnutie o obnove budov v súkromnom vlastníctve bytových podnikov môže byť náročné z dôvodu nedostatku záujmu o rozsiahlejšiu obnovu a nedostatku finančných prostriedkov.

Stavebný fond

Stavebný fond tvoria prevažne bytové domy v súkromnom vlastníctve z obdobia 60. a 80. rokov minulého storočia. Budovy a pozemky sú vo vlastníctve súkromných bytových správcovských spoločností, vlastnených majiteľmi bytov.

 • 30 000 m2  obnovenej plochy
 • 560 obyvateľov v obnovených  budovách
 • 400 obnovených bytov (približne)

Čo sa plánuje v mestskej štvrti v rámci projektu EU-GUGLE?

For English subtitles start the video then choose text symbol in lower menu.

Plánované technické a netechnické opatrenia

 • Pridanie tepelnej izolácie na steny budov
 • Výmena/obnova okien a balkónových dverí
 • Zasklenie balkónov
 • Obnova striech / pridanie tepelnej izolácie na stropoch
 • Modernizácia termostatických ventilov a vyregulovanie vykurovacej siete
 • Obnova vykurovacieho systému
 • Obnova regulácie systému vykurovania
 • Solárne panely
 • Pridanie spätného získavania tepla do vetracieho systému
 • Vzduchové tepelné čerpadlo
 • Nové štítky (testovanie, nastavenie, vyvažovanie)
 • Merače spotreby vody v každom byte
 • Rekonštrukcia kanalizačného systému
 • Energeticky efektívne osvetlenie
 • Vzdialený monitoring fungovania
 • Odborné akcie pre obyvateľov a ostatné strany prepojené na energeticky úsporné a k životnému prostrediu priateľskú obnovu, výstavbu a bývanie.

Dopad

Podľa výpočtov sa predpokladá so 40% úsporami energie na vykurovanie.

Predpokladajú sa značné výhody pre rôzne spoločenské  skupiny dotknuté rozvojom obytnej štvrte Tammela. Predvedené realizácie energeticky efektívnej obnovy budú mať za následok vytvorenie ekologicky šetrných priestorov s vyššou kvalitou bývania vo formáte, ktorý môže byť ľahko uplatniteľný v špecifických, ale aj iných lokalitách. Zvýšenie kvality pomôže uchovať a zvýšiť hodnotu existujúcich budov. V prípade úspešnosti projektu štvrte Tammela, tak ako je naplánovaný, bude výsledkom vytvorenie nového, moderného a energeticky efektívneho bývania pre viac ako 4000 obyvateľov v zelenom urbánnom prostredí s dobrou vybavenosťou a službami, dobrou napojenosťou zlepšujúcou pohyb v rámci celého mesta s poskytnutím priestoru pre potrebné zahusťovanie zástavby. Zo zvýšenia kvality obytnej štvrte budú prirodzene profitovať okrem terajších obyvateľov aj všetci ostatní.

Model financovania

Projekt obnovy budov môže byť financovaný vlastnými prostriedkami bytových správcovských spoločností, individuálne alebo kombináciou viacerých modelov. K dispozícii sú aj finančné príspevky na obnovu čiastočne hradené z verejných zdrojov s úrokovou sadzbou alebo prostredníctvom finančných dotácií. Projekt EU-GUGLE umožňuje vybraným správcovským spoločnostiam spôsob doplnkového financovania.

Tampere Tammela map red

Hlavné výzvy

Obytná štvrť Tammela pozostáva zväčša z bytov v osobnom vlastníctve (prostredníctvom podielov) v bytových správcovských spoločnostiach. Fínsky systém správcovských spoločností sa osvedčil aj pri novej obytnej výstavbe. Tento systém taktiež umožňuje kúpu vlastného bytu aj domácnostiam s nízkym príjmom.

V súčasnosti, keď stavby dosahujú vek,ktorý si  vyžaduje obnovu, sa model ktorý bol veľmi výhodný pre novú výstavbu v prípade obnovy javí skôr ako prekážka.

Životné pomery obyvateľov združených v správcovských spoločnostiach sú rôznorodé. Domácnosti môžu disponovať jedným alebo dvomi prijímami, žijú zo sociálnych dávok alebo z penzie. Náklady na obnovu sa delia v závislosti od veľkosti bytu, a nie podľa počtu obyvateľov alebo ich finančnej kapacity.

Majitelia bytov združených v bytových spoločnostiach sú osobne zodpovední za obnovu ich bytov, zatiaľ čo obnova budovy a technických systémov sa stáva spoločnou zodpovednosťou. Rozhodnutie o začatí obnovy si vyžaduje súhlas väčšiny vlastníkov. Vždy sa ale nájdu byty, ktoré na obnovu nie sú vôbec pripravené. Dôvodom často býva, že obyvatelia majú v úmysle zostať vo svojom byte iba na krátku dobu. Novou prekážkou pri obnove sa stávajú byty určené na prenájom vo vlastníctve seniorov, ktorí hľadajú ďalšie možnosti dôchodkového zabezpečenia v podobe príjmov z prenájmu. V tomto prípade je často nemožné preniesť náklady na obnovu v plnej výške do ceny nájomného, čo komplikuje proces obnovy.

Termín začatia a ukončenia prác je naplánovaný na 1.4.2013-31.12.2016 a nasledujúce obdobie