Sestao

Mesto Sestao s výrazným post-industriálnym charakterom je situované 11 kilometrov od mesta Bilbao, na ľavom brehu rieky, pozdĺž ktorej vzniklo množstvo ďalších miest provincie Biscay. Pri rozlohe 3,5 km2 je len 0,9 km2 určených pre bývanie a zvyšok pre priemyselné využívanie. Svoj rozvoj zaznamenalo najmä v období priemyselnej konjunktúry v 19. storočí. Riešená štvrť sa nachádza v spodnej časti mesta Sestao a je najviac zasiahnutá procesom deindustrializácie.

Blast furner Sestao
Sestao buildings
Sestao flygfoto

Mestská štvrť a stavebný fond

Štvrť doplatila predovšetkým na proces deindustrializácie, ktorý začal v roku 1995. V súčasnosti sa miera nezamestnanosti pohybuje na úrovni cca. 30 %, čo je citeľne vyššia úroveň v porovnaní so zvyškom mesta (miera nezamestnanosti v riešenej štvrti o 10 % vyššia). Zloženie obyvateľstva je tvorené z prisťahovalcov a zo sociálne slabšieho  domáceho obyvateľstva s obmedzenými ekonomickými zdrojmi a s veľmi nízkou úrovňou vzdelania.

Budovy v mestskej časti sú značne degradované. Jedná sa o lokalitu v centre mesta Sestao, zloženú zo skupiny bytových domov postavených na začiatku 20. storočia v blízkosti priemyselnej zóny. Tieto stavby mali poskytnúť bývanie pre pracovníkov pri vysokých peciach (Altos Hornos), ale v dôsledku nevhodného architektonického a stavebného riešenia sú interiéry nedostatočne vetrané a bez denného osvetlenia.

Fond budov pozostáva z bytových budov, z ktorých väčšia časť je v súkromnom vlastníctve, len niektoré sú v správe mesta. Väčšina budov má zlom stave drevené konštrukcie, ktoré sú približne 80 až 100-ročné.

 • 1.300 obyvateľov v riešenej lokalite
 • 24.509 m2 obnovenej plochy
 • 258 vlastníkov s rodinami v obnovených budovách
 • 258 obnovovaných bytov
Map Sestaoberri red

Plánované technické a netechnické opatrenia

 • Zaviazali sme sa k obnove, a tým k zníženiu odpadov, nákladov a emisií CO2 v porovnaní s asanáciou budov a následnou novou výstavbou.
 • Typológia budov s prirodzeným vetraním a severo-južnou orientáciou. Miestnosti sú navrhnuté ako prirodzene vetrané, s využitím denného osvetlenia
 • Použitie ekologických materiálov: drevo, sadrokartónové prefabrikované panely, tesárske prvky, atď.
 • Centrálne kotly na biomasu pre ohrev teplej vody a vykurovanie (20 %) a využitie zdroja obnoviteľnej tepelnej energie pomocou solárnych panelov na ohrev vody a vykurovanie (80 %).
 • Ochrana fasád a dvorov pred slnečným žiarením
 • Tepelná izolácia z exteriéru s cieľom eliminácie tepelných mostov
 • Zníženie tepelných strát teplovýmenným obalom
 • Výmena výplní okenných výplní
 • Zlepšenie energetickej certifikácie podľa minimálnych požiadaviek – regulácia CTE platná na území Španielska
 • Zlepšenie podmienok pre prirodzené vetranie budov
 • Výťahy so systémom spätného využívania elektrickej energie a jej spätné využívanie pri prevádzke budovy
 • Programovateľné termostaty vykurovacích systémov
 • Automatizácia systémov ovládania osvetlenia v spoločných priestoroch budov. Úsporné žiarovky a žiarivkové trubice v miestach s dlhou dobou prevádzky (> 3 h)
 • Podpora bicyklovej dopravy zriadením odkladacích priestorov v budovách

Hlavné výzvy

Súčasná ekonomická situácia je v meste Sestao obzvlášť vyhrotená, nakoľko má najvyššiu mieru nezamestnanosti v oblasti. Väčšina budov, ktoré sú predmetom riešenia, sú v súkromnom vlastníctve a vyžadujú celkovú obnovu, čo pre každého vlastníka predstavuje značnú finančnú záťaž (aj napriek dotáciám).

Dopad na lokalitu

Pretože väčšina budov, ktoré sú predmetom spracovania, sú v súkromnom vlastníctve, opatrenia na obnovu budov v oblasti energetickej efektívnosti nebudú mať významný vplyv na výšku nájomného. Realizáciou opatrení sa však zvýši hodnota nehnuteľností v zmysle ich trhovej ceny.

Pokiaľ ide o typ vlastníctva vzťahujúceho sa na bytové domy, vykonaná sa obnova v kontexte verejného a súkromného sektora, ktorá povedie k zmene druhu vlastníctva. Na vykonanie sanačných prác bolo potrebné prevziať vlastníctvo niektorých budov pod verejnú správu, a akonáhle budú budovy obnovené, budú predané alebo prenajaté súkromným osobám v súlade s kritériami verejnej ochrany bývania. To neznamená len zmenu vlastníctva bytov, ale aj výmenu a omladenie obyvateľstva žijúceho v obytnej štvrti. Prideľovanie bývania na základe kritérií verejnej ochrany zaručuje nielen prílev nových rodín, ale tiež príležitosti pre starších ľudí, riešenie mobility a zabezpečenia bývania ľuďom žijúcim v danej lokalite.

V neposlednom rade, obnova budov so zvýšením ich energetickej efektívnosti poskytne ich obyvateľom priestor pre úspory nákladov za energie. K dispozícii však nebudú účty za energie vhodné na porovnanie, nakoľko v súčasnosti vo väčšine budov nie sú inštalované rozvody vykurovania ani teplej vody. V nových budovách, kde bude možné energetické úspory dosiahnuť, budú tieto vyplývať najmä z vykurovania a z prípravy teplej vody.

Model financovania

Osobitá sociálna, technická a ekonomická situácia znemožňuje majiteľom obnovu nehnuteľností bez pomoci. Spoločenské združenie SESTAO BERRI 2010, S.A., prostredníctvom nenávratnej dotácie od baskickej vlády a mestskej samosprávy Sestao, skupuje budovy od majiteľov, ktorí nie sú schopní alebo ochotní zapojiť sa do procesu obnovy a zúčastnených dotuje až takmer do výšky 50 % nákladov na obnovu budov. Práce sú financované z predaja budov po ich obnove.

.

Práce sa začnú koncom roka 2013 a potrvajú až do roku 2018.