Göteborg

Göteborg s  počtom obyvateľov 526 000 je druhým najväčším mestom Švédska. Od 70. rokov minulého storočia sa z industriálneho mesta postupne pretvára na  “vedomostné mesto”.  Göteborg disponuje bohatým kultúrnym životom, no na druhej strane je jedným s najviac segregovaným mestom Švédska. Sociálna udržateľnosť a integrácia sa stáva vysoko aktuálnou agendou miest. Lokalita Hammarkullen, severovýchodne od centra mesta, sa nachádza v mestskej časti Angered, ktorá je jednou z desiatich mestských častí Göteborgu. Angered, ako výsledok švédskeho rozvojového programu “Milion homes program” zo 60 – 70. rokov je charakteristická veľkými obytnými súbormi a poľnohospodársky využívanou pôdou.

rulltrappa-hammarkullen_beskuren
träd-hammarkullen
hammarkullen bredfjällsgatan 2

Mestská štvrť a stavebný fond

Mestská časť Angered má 49 000 obyvateľov, z ktorých 7 800 žije v lokalite Hammarkullen. Lokalita Hammarkullen, podobne ako množstvo iných sídlisk vybudovaných  pod hlavičkou “Milion homes program” je stigmatizovaná ako štvrť s intenzívnou zástavbou a sociálnymi problémami. V súčasnosti viac ako 80 % populácie Hammarkullen má prisťahovaleckú minulosť a okolo 57 % obyvateľov sa narodilo v zahraničí. Mnohí z nich sú utečencami. Priemerný zárobok v lokalite Hammarkullen dosahuje 54 % priemeru v Göteborgu, 29 % domácností dostáva sociálne dávky.

Stavebný fond sa skladá z veľkých bytových domov postavených v rokoch 1969-70. Jeden z obytných blokov je dlhý viac ako 300 metrov. V lokalite sa však nachádzajú aj trojpodlažné budovy, terasové a rodinné domy.

V lokalite Hammarkullen sa nachádzajú školy, škôlky, na námestí je obchod, dom pre seniorov a verejný kúpeľný dom z konca 1960. Športová hala bola postavená v roku 2004.

Technická charakteristika

Mestský bytový podnik Bostadsbolaget, ktorý vlastní 1 342 bytov, obnovilo fasády väčšiny svojich budov asi pred 5 rokmi. V priebehu obnovy niektorým bytom bola pridaná izba navyše.

  • Odhadovaný počet obnovených bytov – okolo 1000 bytov.
  • Vlastníkmi budov sú súkromné osoby ako aj samospráva.
mosaik-Hammarkullen

Hlavné výzvy

Zámerom je dosiahnuť, aby obyvatelia prestali opúšťať túto lokalitu, aj keď budú mať príležitosť presťahovať sa niekde inde. Hľadanie modelov financovania obnovy bytového fondu bez skokového zvýšenia nájomného by malo motivovať tých, ktorí tu žijú, aby v lokalite zostali aj po jej obnove. Ďalšou výzvou je hľadanie a vytvorenie nových estetických kvalít budov a verejných priestorov, ako aj hľadanie investorov pre novú výstavbu v lokalite.

V Göteborgu je vážny nedostatok bytov, čo sa nepriaznivo premieta na lokalitu Hammarkullen, v ktorej žijú rodiny v preplnených domácnostiach. Bežným javom je, že v dvoj izbovom byte žije 6-10 ľudí. Veľkou výzvou je nájdenie finančných prostriedkov a investorov pre výstavbu nových bytových domov. V priemere je registrovaných 1000-1500 čakateľov na voľné byty v mestskej časti Angered.