Pilotné mestá

Zámerom projektu EU-GUGLE je prepojenie už pripravených alebo začatých aktivít pre dosiahnutie hĺbkovej obnovy budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie a preukázanie politického, ekonomického a sociálneho aspektu tohto inteligentného prístupu. Projekt EU-GUGLE je o obnove budov a o zvýšení kvality života v Rakúsku, Fínsku, Nemecku, Taliansku, Slovensku a Španielsku, ako aj v asociovaných švédskych a tureckých mestách.

Projekt EU-GUGLE, ktorého cieľom je preukázanie možností výrazného zlepšenia energetickej hospodárnosti budov, sa zameriava na budovy rôzneho veku – zo začiatku minulého storočia ako aj  z obdobia od 50. do 80. rokov.

V ďalšom texte sa dozviete viac o našich pilotných obytných štvrtiach, o ich cieľoch a výzvach, ktorým čelia.

Pilotné mestá

SPRIEVODNÉ MESTÁ Z INÝCH PROJEKTOV INTELIGENTNÝCH MIEST

Eibar,-ZenN

Eibar

ZenN-project

Genoa,-R2Cities

Genoa

R2Cities-project

Grenoble, ZenN

Grenoble

ZenN-project

Kartal,R2Cities

Kartal

R2Cities-project

Malmö,-ZenN

Malmö

ZenN-project

Oslo,-ZenN

Oslo

ZenN-project

Valladolid, R2 Cities

Valladolid

R2Cities-project