EU-GUGLE Consortium picture

EU-GUGLE Consortium, kumppaneiden kanssa yhdeksässä maassa. 

Hankkeen kuvaus

EU-GUGLE etsii ja testaa malleja rakennusten perusparantamiseen kohti nollaenergiatasoa kuudessa pilottikaupungissa. Tavoitteena on levittää malleja älykkäät kaupungit -verkostoon ja kaikkialle Eurooppaan vuoteen 2020 mennessä.

Wienin (Itävalta), Aachenin (Saksa), Milanon (Italia), Sestaon (Espanja), Tampereen ja Bratislavan (Slovakia) kaupungit ovat ottaneet vastaan haasteen perusparantaa 226 000 m² kohti nollanenergiatasoa 5 vuoden aikana. Säästötavoitteet ovat 40–80 % primäärienergian kulutuksessa ja 25 % lisäys uusiutuvien energianlähteiden osuuteen vuoteen 2018 mennessä. Göteborg (Ruotsi) ja Gaziantep (Turkki) pyrkivät aloittamaan omat perusparannusprojektinsa 5-vuotisen hankkeen aikana.

Yhteiset ponnistukset

Pilottikaupungit hakevat yhdessä perusparannuksiin parhaita teknisiä, sosioekonomisia ja taloudellisia ratkaisuja sovittaen ne paikallisiin olosuhteisiin. Valitut ratkaisut dokumentoidaan ja niiden taloudellisuus ja vaikutus energiatehokkuuteen arvioidaan hankkeen lopuksi.

Hanke on osa Euroopan komission Älykkäät kaupungit ja yhteisöt ‑aloitetta, joka osaltaan pyrkii kasvihuonekaasupäästöjen 40 % vähennykseen 2020 mennessä edistämällä tehokkaimpien mallien ja strategioiden jalkauttamista EU:n alueelle.

Älykäs perusparantaminen

Pilottikaupunkien tutkimustulokset yhdistetään “Älykkäät perusparannusstrategiat” -kokoelmaksi ja kampanjoidaan jalkautettavaksi muihin kaupunkeihin EU alueelle.

EU-GUGLE tulee sanoista ”European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in Sustainable Energy”, ja sen rahoitus tulee Tutkimuksen ja teknologisen innovaatiotoiminnan 7. puiteohjelmasta. Hankkeen koordinaattorina toimii CENER, Espanjan kansallinen uusiutuvien energialähteiden keskus.

Projektin osapuolet

EU-GUGLE-hanketta koordinoi CENER (Espanjan kansallinen uusiutuvien energialähteiden keskus) ja hankekonsortioon kuuluu jäseniä Espanjasta, Itävallasta, Italiasta, Saksasta, Slovakiasta, Belgiasta, Turkista sekä Ruotsista. Lisätietoja hankeosapuolista löydät tästä.

PROJEKTIN OSAPUOLET

Minun älykäs alueeni -kampanja

Minun älykäs alueeni -kampanjalla jaetaan kuudesta pilottikaupungista kerätyt kokemukset muille kaupungeille, jotka ovat kiinnostuneet laatimaan oman perusparannusstrategiansa. Mukaan liittyneet kaupungit pidetään ajan tasalla hankkeen tuloksista, joten niillä on mahdollisuus hyödyntää tietoa jo projektin kuluessa.

LIITY KAMPANJAAN