Contact

The city of Tampere, Finland
Ilari Rautanen, City of Tampere
ilari.rautanen@tampere.fi
+358 40 806 3252

Tampere

Tampere sijaitsee Tammerkosken rannalla Näsijärven ja Pyhäjärven välissä. Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki ja toiseksi suurin kasvukeskus sekä Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki, jonka asukasluku on 232 400.

EU-GUGLE:n kohteena on Tammela, joka on harvaan rakennettu lähiö aivan kaupungin keskustan ja rautatien lähellä. Sen tunnuspiirteitä ovat perinteinen ruutukaava rakennuksineen, vilkas tori sekä puistot. Tammela on kunnostuksen tarpeessa, ja kaupunginosassa on hyvät mahdollisuudet täydennysrakentamiselle.

Tampere-nyhet-2014-08-21_2
Tampere-09.15
dav

Tammelan kaupunginosa

Tammelan kaupunginosan noin 7000 asukkaan asujaimisto painottuu vanhempiin ikäluokkiin. Yli 90 % asukkaista on 18 ja yli 85 ikävuoden välillä ja vain noin 6 % 0-17 välillä.

Tampereella remontoitavat rakennukset

EU-GUGLE-projekti eteni vauhdikkaasti Tampereella. Vuoden 2016 loppuun mennessä kaikki kahdeksan pilottitaloyhtiötä ovat saaneet alunperin suunnitellut remontit valmiiksi. 4 pilottitaloyhtiöt toteuttivat lisätoimenpiteitä vuonna 2017. Energiankulutuksen seurantajakso kesti kaikissa kohteissa vähintään vuoden.

Remonttien vaiheita ja tuloksia esitellään pilottitaloyhtiöiden englanninkielisissä kuvauksissa sekä suomenkielisissä kohdekuvauksissa. Jos olet kiinnostunut Tampereella toteutetuista remonteista, voit tarkastella kohteita klikkaamalla alla olevia linkkejä.

 

Rakennuskanta

Rakennuskanta on yksityisomistuksessa olevia kerrostaloja pääasiassa 1960- ja 1980-luvuilta. Rakennusten ja tonttien omistajia ovat yksityiset taloyhtiöt, joita hallitsevat kotitaloudet asunto-osakeyhtiöjärjestelmän kautta.

 • perusparannettava pinta-ala noin 30 000 m2
 • perusparannettavissa rakennuksissa asuu noin 560 asukasta
 • perusparannettavia asuntoja on noin 400

Mitä alueella tapahtuu EU-GUGLE-hankkeen aikana?

For English subtitles start the video then choose text symbol in lower menu.

Toteutettuja teknisiä ja ei-teknisiä toimenpiteitä

 • Ulkoseinien lisälämmöneristys
 • Ikkunoiden, ulko-ovien ja parvekkeiden ovien uusiminen
 • Parvekkeiden lasitus
 • Kattoremontti/lisäeristykset sisäkattoihin
 • Patteritermostaattiventtiilien uusiminen ja lämmönjaon perussäätäminen
 • Kaukolämmön lämmönvaihtimen uusiminen ja kaksisuuntaisen kaukolämmön lämmönvaihtimen asentaminen
 • Taloautomaation uusiminen
 • Aurinkokeräimet ja aurinkopaneelit (PV)
 • Lämmön talteenoton lisääminen ilmanvaihtojärjestelmään
 • Uudentyyppisten korvausilmaikkunoiden asentaminen

Virtuaalikierrokset teknisissa tiloissa BEST 7 As Oy Pohjolankatu 18-20-pilotissa. 360°-kuvat sisältävät tietolaatikoita asennetuista järjestelmistä.

Virtuaalikierrokset teknisissa tiloissa BEST 8 As Oy Tampereen Tapio-pilotissa. 360°-kuvat sisältävät tietolaatikoita asennetuista järjestelmistä.

 • Lämpöpumpputekniikan käyttöönottaminen: Ilmavesi-, poistoilma- ja maalämpöpumput
 • Hanojen uusiminen vettä säästäviin malleihin
 • Huoneistokohtaiset vesimittarit
 • Vesi- ja viemärijärjestelmien uusiminen, jäteveden lämmöntalteenotto
 • Led valaistuksen käyttöönotto yleisissä tiloissa
 • Kiinteistöautomaation etävalvonta
 • Asukkaille ja muille osapuolille järjestetään tilaisuuksia, joissa kerrotaan energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen perusparantamisen ja asumisen hyödyistä ja teknologioista.

Vaikutus

Simulointien perusteella odotetaan 40 % säästöjä ostoenergiassa. 2018 vuoden loppuun mennessä tämä tavoite saavutettiin ja päästiin yli 50% ostoenergiansäästöihin.
Muut hyödyt eri ryhmille olivat merkittävät. Energiatehokkaan perusparantamisen pilotit aikaansaavat ympäristöystävällisiä asuinympäristöjä ja parantavat asukkaiden elämänlaatua. Perusparannuskonsepteja voidaan soveltaa Suomen mittavaan samanlaisella elementtitekniikalla toteutettuun lähiörakennuskantaan. Perusparannukset auttavat säilyttämään rakennusten arvon.

Tammelan täydennysrakentamisen edetessä, uusia moderneja ja energiatehokkaita asuntoja voi syntyä tuhansille asukkaille vihreässä kaupunkiympäristössä, jossa on hyvät palvelut ja liikenneyhteydet. Samalla autetaan kaupunkia järjestämään asuntoja uusille asukkaille ja luodaan formaatti täydennysrakentamista varten. Itse alueen kohentuminen hyödyttää luonnollisesti myös nykyisiä asukkaita sekä kaikkia muita muutoksen piirissä olevia.

Rahoitusmalli

Perusparannushankkeet rahoitetaan taloyhtiöiden omilla varoilla, lainalla tai niiden yhdistelmällä.  EU-GUGLE-hanke tarjoaa valituille taloyhtiöille lisästipendin. Muille taloyhtiöille on saatavilla julkista osarahoitusta korko- tai rahoitustuen muodossa.

8 pilottitaloyhtiötä suoritti ensimmäisen kierroksen remontit 1.4.2013 -31.12.2016 ja 4 taloyhtiötä suoritti jatkoremontteja 1.3.2017 – 31.12.2017. Seurantajakso remonttien jälkeen kesti vähintään vuoden.

Tampere Tammela map red

Pääasialliset haasteet

Päätöksenteko yksityisomistuksessa olevissa taloyhtiöissä voi olla haastavaa.

Tammelan asuntokanta koostuu asunnoista, joihin asukkailla/omistajilla on hallintaoikeus omistamiensa taloyhtiön osakkeiden kautta. Suomalainen taloyhtiömalli on toiminut hyvin uusien asuntojen tuotannossa. Sen ansiosta myös pienituloiset taloudet ovat pystyneet ostamaan omistusasunnon.

Nyt kun rakennukset ovat tulossa ikään, jolloin kunnostusta tarvitaan, uudisrakentamiseen erinomaisesti soveltunut malli on osoittautunut esteeksi. Taloyhtiöiden asukkaiden tilanteet vaihtelevat. Kotitalouksilla voi olla yksi tai kaksi tulonlähdettä, jotka voivat olla palkkatuloa tai eläkettä. Korjausrakentamisen kustannukset jaetaan asunnon koon mukaan, ei asukkaiden määrän tai maksukyvyn mukaan.

Asuntojen omistajat ovat henkilökohtaisesti vastuussa oman asuntonsa korjauksista, kun taas rakennusten ja talotekniikan kunnostuksessa vastuu on yhteinen. Remonttipäätökset vaativat määräenemmistön. Taloyhtiöissä on aina kotitalouksia, jotka eivät ole valmiita remonttiin. Syynä on usein se, että asukkaat aikovat asua talossa vain lyhyen aikaa. Uusi este korjaamiselle ovat ikääntyneiden ihmisten sijoitusasunnot, joiden vuokratuotoilla he pyrkivät parantamaan eläketurvaansa.  Korjauskustannuksia on usein mahdotonta siirtää täysimääräisinä vuokraan, mikä nostaa kynnystä ryhtyä perusparannukseen.