Sestao

Sestao sijaitsee 11 kilometrin päässä Bilbaon kaupungista joen rannalla. Saman joen varrelle sijaitsee myös muita vastaavanlaisia jälkiteollisia alueita. Sestaon pinta-ala on 3.5 km2, josta 0.9 km2 on kaavoitettu asuinalueeksi ja loput teollisuusalueeksi. Alue kehittyi 1800-luvulla teollisuuden nousukautena.

Blast furner Sestao
Sestao buildings
Sestao flygfoto

Kaupunki ja rakennuskanta Pilottialue on kärsinyt 90-luvun puolivälissä alkaneesta teollisuustuotannon vähenemisestä. Työttömyysaste, 30 %, on korkea. Väestö koostuu paikallisista ja siirtolaisista, joilla on rajalliset taloudelliset resurssit ja hyvin heikko koulutustaso.

Rakennukset ovat kaupunkialueella erityisen huonontunut. Se on alue, joka koostuu Asuntojen ryhmien rakennettiin pääosin alussa 20. vuosisadan Sestao keskustassa, lähellä teollisuusalue, jonka tavoitteena on isäntä ja antaa asuin mahdollisuus Altos Hornos (Blast Furner) työntekijät. Mutta itse asiassa ne on rakennettu puusta ja pitkä selkä rahaston rakenne, jolloin huonosti ilmastoidussa sisätiloihin, ja ilman luonnonvaloa jakaumat.

Asuinrakennuskanta on huonosti säilynyttä, noin 80–100-vuotiasta ja sijaitsee lähellä teollisuusaluetta. Rakennukset on rakennettu puusta, sisätilojen ilmanvaihto on huono ja vailla luonnonvaloa. Rakennuksista monet ovat yksityisomistuksessa.

 • alueen asukasluku: 1 300
 • Peruskorjattava pinta-ala 24 509m2
 • kunnostettavissa asunnoissa asuu 258 omistajaa perheineen
 • Peruskorjattavien asuntojen lukumäärä: 258
Map Sestaoberri red

Kaavaillut tekniset ja ei-tekniset toimenpiteet

 • Olemme sitoutuneet rakennusten kunnostukseen, mikä vähentää jätettä, kustannuksia ja CO2-päästöjä verrattuna purkamiseen ja uudisrakentamiseen.
 • Korjauksissa käytetään kestäviä materiaaleja: puuta, kipsilevyä, valmiselementtejä, yms.
 • Taloihin rakennetaan huoneita, joihin saadaan luonnonvaloa.
 • Biomassalla toimivat keskuslämmityskattilat lämpimän veden tuotantoon ja lämmitykseen (20 %) sekä aurinkopaneeleita lämpimän veden tuotantoon ja tilojen lämmitykseen (80 %)
 • Syvennysten ja julkisivun aurinkosuojaus
 • Julkisivujen lämmöneristys
 • Uudet ikkunat
 • Energiatodistuksen parantaminen vastaamaan (d) Espanjan rakentamismääräyskokoelman (CTE) määräysten minimivaatimuksia.
 • Talojen ilmanvaihdon parantaminen
 • Hisseihin energian talteenotto, josta syötetään sähköä talon sähköverkkoon
 • Ohjelmoitavat termostaatit lämmitysjärjestelmiin.
 • Automaattiset päälle/poiskytkentäjärjestelmät rakennuksen yleisiin tiloihin.
 • Energiansäästölamput tai loisteputket paikkoihin, joissa valot ovat päällä pitkään (> 3 h)
 • Pyöräsuojat rakennuksiin pyöräilyn edistämiseksi.

Vaikutus alueeseen

Koska suurin osa rakennuksista on yksityisomistuksessa, joten energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet eivät vaikuta vuokriin. Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet nostavat asuntojen markkina-arvoa.

Suunniteltu perusparannusohjelma tulee vaikuttamaan asuntojen omistussuhteisiin. Paikallishallinto on hankkinut osan asunnoista omistukseensa ja aikoo joko myydä tai vuokrata ne perusparannusten jälkeen. Tavoitteena on saada alueelle nykyistä nuorempia asukkaita. Asukaskirjon laajenemisen toivotaan takaavan palvelut alueella nykyisin asuville vanhuksille ja liikuntarajoitteisille ihmisille.

Energiatehokkuuden parantaminen tulee säästämään energiakuluissa. Vertailukelpoisia kulutustietoja ei ole kuitenkaan saatavilla, koska rakennuksista puuttuvat lämmitysjärjestelmät tai lämminvesivaraajat.

Rahoitusmalli

Alueen erityisen sosiaalisen, teknisen ja taloudellisen tilanteen takia omistajien on mahdotonta perusparantaa kiinteistöjään ilman apua. Kunnallinen yhtiö SESTAO BERRI 2010, S.A., ostaa baskihallituksen myöntämällä tuella (jota ei tarvitse maksaa takaisin) niiden omistajien asunnot, jotka eivät pysty tai halua perusparantaa niitä. Osa rahoituksesta tulee asuntojen myynnistä. Hankkeeseen sitoutuville omistajille maksetaan 50 % perusparannuskuluista.

Pääasialliset haasteet

Työttömyyden takia taloudellinen tilanne on vaikea. Tuetkin huomioiden, taloudellinen ponnistus on suuri yksityisille asunnonomistajille.

Työt aloitetaan vuoden 2013 loppupuolella ja ne kestävät vuoteen 2018