Aachen

Aachen on 248 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Saksassa Hollannin ja Belgian rajalla. Se on tieteen ja koulutuksen keskus, jossa asuu yli 50 000 opiskelijaa. Aachen-Nordin kaupunginosa on sekoitus uusia ja vanhoja teollisuus- ja asuinrakennuksia. Alueella on monia historiallisia, suojeltuja asuinrakennuksia. Kaupunkisuunnittelussa keskitytään alueen elinvoiman ja vetovoiman parantamiseen.

Aachen-Nordin (300 ha, 15 000 asukasta) kaupunginosan EU-GUGLE pilottikohteissa asuu 1 500 henkilöä.

DSC04619
DSC00404
DSC00410

Rakennuskanta

Rakennukset ovat joko historiallisia asuinyhteisöjä 20- ja 30-luvuilta tai 70-luvulla rakennettuja asuinkerrostaloja. Rakennusten kuntoa sekä energiatehokkuutta on parannettava tulevina vuosina. Energia oli yksi painopisteistä hiljattain toteutetussa “sosiaalinen kaupunki” kehityshankkeessa viheralueiden, asuinrakennusten, elämän laadun, vapaa-ajan, kulttuurikohteiden, sosiaalisten instituutioiden, teollisuuden integraation sekä tieväylien ohella. Energiansäästöön ja -toimenpiteisiin paneudutaan perusteellisemmin käynnissä olevassa EU-GUGLE-hankkeessa.

Pilottikaupunginosa numeroina

  • Peruskorjattava pinta-ala: 41 688 m².
  • Peruskorjattavien rakennusten asukkaiden lukumäärä: 1 500
  • Peruskorjattavien asuntojen lukumäärä: 391

Integroituja ratkaisuja Aachen

Tekniset toimenpiteet (alustava suunnitelma):

  • Julkisivujen, kattojen, kellarinkattojen sekä ikkunoiden perusparannukset, ilmanvaihdon LTO
  • Jätevesien LTO ja lämpöpumppujen liittäminen matalan eksergian lämpöverkkoon
  • Kaukolämpö
  • Lämmityksen, sähkön ja valaistuksen ohjausjärjestelmät
  • Aurinkoenergia ja tehokkaat kaasukäyttöiset lämminvesivaraajat
  • Valaistuksen liiketunnistimet
  • Älykkäät mittarit

Ei-tekniset toimenpiteet

Vuokraan lisättävä energiatehokkuusmaksu ja muut sopimukset vuokralaisten kanssa, tekniset toimenpiteet (lämpötilan säätö tarpeen mukaan), viestintä- ja neuvontatoimet, joilla pienennetään energian kulutusta ohjaamalla kuluttajan käytöstä.

Rahoitusmalli

Rakennukset omistaa Aachenin kaupunki (75 %) ja julkinen asuntoyhtiö GEWOGE (25 %). Aachenin kaupunki on asuntoyhtiön merkittävä osakas. GEWOGE hallinnoi koko rakennuskantaa.

Osa energiaverkoston korjauksista toteutetaan paikallisen energiayhtiön kanssa. Investoinnit sovelluksiin, ylläpitoon ja huoltoon optimoidaan kokonaisuutena. CO2-päästöjä alennetaan vihreän energiahuollon avulla. Muita rahoitusvaihtoehtoja analysoidaan ja testataan.

Vaikutus alueeseen

Odotettu primäärienergian säästö EU-GUGLE pilottialueella: jopa 65 %

Suunnitellut toimenpiteet ovat käypiä esimerkkejä energiatehokkaasta uudistavasta korjauksesta, joita voidaan kopioida muihin kunnan sekä GEWOGE:n omistamiin asuinrakennuksiin (370 asuntoa 7 000 asunnon kannasta) sekä muihin suojeltuihin, perusparantamistarpeessa oleviin asuinrakennuksiin.

Aachen map

Sosioekonominen vaikutus

Perusparannettavissa taloissa on pitkäaikaisia vuokralaisia, joiden vuokra on suhteellinen alhainen. Saksan lain puitteissa energiansäästötoimien kustannukset voidaan vyöryttää vuokriin, jotta omistaja kykenee maksamaan investoinnit. Vuokrankorotus on kuitenkin vaikeaa taloissa, joiden asukkaat ovat pienituloisia. Osa taloista on tyhjinä, joten vuokratason korottaminen onnistuu helpommin. Hankkeessa tutkitaan erilaisia tapoja siirtää energiakorjauksen hinta vuokraan. Tavoitteena on myös valistus koskien energiakulutusta ja -kustannusvaikutusta.

Haasteet

Suurin haaste ovat toimenpiteiden toteuttaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti, jotta vuokrat pysyvät sosiaalisesti kestävällä tasolla pienituloisille ja sosiaaliavun varassa eläville.

Kun energiansäästötoimia toteutetaan suojelluissa rakennuksissa, haasteena on hyväksyttävien rakennusteknisten toimenpiteiden ja energiatehokkuuden parannustoimenpiteiden löytäminen.

Masterplan 2030

Aachenin energiasuunnitelma on kuvattu ”Masterplan 2030” asiakirjassa sekä kestävän energiahuollon toimintasuunnitelmassa. Kaupungin kanssa suunnitelman laatimiseen osallistuivat sidosryhmät.