Helpdesk

Företräder du en kommun eller myndighet och har frågor om hållbar renovering av byggnader? Då är EU-GUGLE:s helpdesk något för dig!

Skicka dina frågor till oss med hjälp av formuläret nedan. Vi vidarebefordrar dem till någon av våra experter för snabb behandling. Vårt mål är att du ska få svar inom fem arbetsdagar.

Observera att vi gärna vill att du skriver på engelska. Du kan också kontakta de lokala projektledarna på respektive modersmål.

Renoveringar – i ett brett perspektiv

Våra experter arbetar i länder över hela Europa, och är aktiva inom ett brett fält av kompetenser. Inom EU-GUGLE-projektet utbyter länder och städer ny och aktuell forskning och erfarenheter från renovering och energieffektivisering. Helpdesken är ett sätt att göra kunskapen än mer tillgänglig för städer och kommuner i Europa. Oavsett om din fråga är detaljerad och främst av lokalt intresse eller om den är mer allmänt hållen och kan vara av intresse för andra, så är det här platsen där du kan ställa den.

My Smart City District campaign

Genom en kampanj, “My Smart City District”, kommer de sex pilotstäderna att dela med sig av sina samlade erfarenheter till andra städer som vill utforma sina egna renoveringsstrategier. Städer som går med i kampanjen kommer att kunna följa pilotstädernas framsteg och delta i kunskapsbyggande aktiviteter tillsammans med dem.

GÅ MED I KAMPANJEN