Göteborg och EU-GUGLE på Smart City Expo i Barcelona

Göteborgs stad kommer att medverka vid konferensen Smart City Expo in Barcelona, 18-20 november.

Smart City Expo är en mötesplats för experter och ledare från städer, företag, forskningscenter, universitet och internationella organisationer. Programmet för Smart Cities Expo 2014 kommer att handla om stadsutveckling genom sex olika spår; smart samhälle, teknologi, styrande (governance), energi, mobilitet och hållbar stad.

Göteborg kommer att medverka med en utställning som fokuserar på stadens arbete med innovationer i stadsutveckling, och på stadens engagemang i de tre Smart Cities-projekten STEP UP, CELSIUS och EU-GUGLE. Kia Andreasson, Miljönämndens ordförande i Göteborg och ordförande i Göteborg Energi, kommer också att tala vid konferensen, och lyfts fram bland de särskilt framstående talarna i programmet.

.
Läs mer om  Smart City Expo
Läs mer om Göteborg
.
.