EU-GUGLE Partneri projektu

Projekt EU-GUGLE je koordinovaný Španielskym národným centrom pre obnoviteľné energie (CENER – National Renewable Energy Center, Spain) a konzorciom projektových partnerov so Španielska, Rakúska, Talianska, Nemecka, Slovenska, Belgicka, Turecka a Švédska. Tu môžete získať viac informácií o našich projektových partneroch.

Projektový koordinátor

cener

Partneri projektu

Milan-v

Milan
ITALIA

laer-v

ALER
ITALIA

PRIDRUŽENÉ MESTÁ

third parties

Kampaň “Moja inteligentná mestská štvrť”

Kampaň “Moja inteligentná mestská štvrť” je hlavným sprostredkovateľským kanálom, prostredníctvom ktorého sa budú získané skúsenosti zo šiestich pilotných miest odovzdávať mestám zaoberajúcim sa prípravou ich vlastnej stratégie obnovy. Zúčastnené mestá budú priebežne informované o pokroku dosiahnutom v rámci projektu a majú možnosť podieľať sa na aktivitách spojených s výmenou poznatkov s ostatnými mestami.

ZAPOJTE SA DO KAMPANE