Tampere: “Tavoitteena on vähentää lämmitysenergian kulutusta”

EU:lta merkittävä sijoitus fiksujen kaupunkien kestävään korjausrakentamiseen. 30 miljoonan euron EUGUGLE-projekti viitoittaa tietä noin 226 000 asuinneliömetrin kestävälle korjaukselle kuudessa Euroopan kaupungissa, joista yksi on Tampere. Tampereen tieteellisenä kumppanina toimii VTT. Tähtäimessä ovat energiansäästöt ja kaupunkilaisten elämänlaadun parantaminen älykkäiden ja kustannustehokkaiden korjausrakentamiskonseptien ansiosta.

Tampereelta projektissa on mukana Tammelan kaupunginosa. ”Tammelan kaupunginosan rakennuskannan painopiste on 1970- ja 80-luvun elementtirakentamisessa, jossa on mahdollisuus kohtuullisen kustannustehokkaaseen ja energiatehokkaaseen peruskorjaamiseen. Kehittämällä kopioitava energiaremontoinnin konsepti voidaan säästää hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa”, toteaa projektiasiantuntija Tiina Sahakari Tampereen kaupungilta.
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseen vaihtelevat maasta toiseen. Kun Suomessa energiaa kuluu lämmitykseen, niin Välimeren kumppanien kaupungeissa energiaa menee jäähdytykseen. Merkittävä osa energiasta hukataan ilmanvaihdon kautta. Kaikki EUGUGLE-projektiin osallistuvat taloyhtiöt ovat kiinnostuneita lämmöntalteenotosta.Tampere Tammela map red

”Tammelassa tavoitteena on vähentää lämmitysenergian kulutusta. Keinoja tähän pääsemiseksi ovat tehokas lämmöntuotto lämysmitjärjestelmän säädöllä, lämmön talteenotto sekä rakennustekniset toimenpiteet, joilla parannetaan ulkovaipan lämmöneritystä ja tiiviyttä”, sanoo erikoistutkija Terttu Vainio VTT:ltä.

Tampereella on näyttöä kestävien tavoitteiden toteuttamisesta. Esimerkiksi kolmen ensimmäisen ECO2-toimintavuoden aikana kaupungin kasvihuonepäästöt ovat kääntyneet laskuun. Vuosien 2010-2012 aikana kasvihuonepäästöt laskivat 18 %.
”Tampereen sähkölaitoksen satsaus uusiutuvan energian käytön lisäämiseen näyttelee vähennyksessä suurta roolia. Tampere on kuitenkin kaikilla sektoreilla, myös rakentamisen saralla, laittanut voimavaroja vähähiiliseen kaupunkikehitykseen, mikä näkyy positiivisena trendinä”, toteaa Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Lisätietoja:
salla.palos@tampere.fi
terttu.vainio@vtt.fi

http://www.tampere.fi/tampereinfo/projektit/kaupunkiymparisto/keskustahanke/eu-gugle.html
http://www.vtt.fi/news/2013/09122013_EU_GUGLE.jsp

(Suomi): EUlta merkittävä sijoitus fiksujen kaupunkien kestävään korjausrakentamiseen